Ny Toplet och Plasma Parasit Meditation kl 2 PM GMT = 16.00 varje dag.I den ”korta situationsuppdateringen” publicerad i slutet av september, nämner Cobra att det finns ett antal Parasiter (Plasmoid Entites) på plasma planet. De hade gömt sig inuti Yaldabaoth entiteten tills nyligen, när de blev mera aktiva när Yaldabaoth entiteten försvagades.
I den senaste ”Situationsuppdateringen” som publicerades igår, nämnde Cobra att Plasmoid Parasiterna nära Jordens yta hade rensats ut tillräckligt så att ett antal skepp från den Pleiadiska flottan kunnat återvända till ”Sublunar space” igen för första gången sedan 1995.

Vi har också goda nyheter att ett stort segment av Chimera gruppen har tagits bort ifrån planeten under den senaste veckan.

Senast i augusti konstaterade Cobra i ”Unity Meditation Report” /Rapport från enhetsmeditationen att bland de ca 80 kvarvarande medlemmarna i Chimera Gruppen vid den tidpunkten, hade den första gruppen lämnat Long Island och flyttat in i det nya DARPA Huvudkvarteret i norra Virginia, och en annan grupp hade flyttat till Peterson Air Force Base i Colorado. Den sista gruppen finns kvar i kloningsfaciliteten under Cold Spring Harbor laboratoriet på Long Island.I David Wilcock’s senaste artikel om Las Vegas skjutningen, ger han en excellent sammanställning av vad som verkligen hände den natten och hur den utpekade mördaren ”ensamma” skytten kopplas till Lockheed Martin.


Han menar att:

”…Lockheed Martin på många sätt är den största och mest hemliga
”black-ops” militära försvarsleverantören av alla.”

Därför för att hjälpa Ljus styrkorna att stanna kvar permanent i ”sublunar space” from nu, och för att rensa ut de återstående Chimera medlemmarna och de exotiska vapen de besitter, föreslår vi en ny daglig meditation 2 pm GMT= kl 16.00 svensk tid.

Denna kommer att ersätta ”Violet Flame Meditation/Violetta flamman meditationen för Long Island och Yaldaboath som tidigare föreslogs 2 pm GMT och den nuvarande ”Daily Toplet bombs removal meditation”/ Dagliga meditationen för borttagandet av Toplet bomber 3 pm GMT föreslagen av Sword at Spear of Light.Här är länken till vår Facebook event meditation:

Du kan konvertera GMT tidszon till din lokala tidszon här:

Meditationstiderna för många städer är listade här:

Instruktioner:

1. Använd din egen teknik för att försätta dig själv i ett avslappnat tillstånd.

2. Sätt din intention att använda denna meditation som ett verktyg för att skynda på processen av helandet för Jorden och hennes invånare, och att rensa ut alla exotiska vapen på plasma planet för triggandet av Eventet.

3. Visualisera en pelare av blått ljus som kommer från den Galaktiska Central Solen, och sedan genom stjärnporten för AN i den centrala stjärnan i Orion konstellationen, sedan vidare genom alla ljusvarelser i vårt sol system och sedan genom din kropp ner till centrum av jorden.
Visualisera en annan pelare av ljus från Jordens centrum, upp genom din kropp och upp ut till alla ljusvarelser i vårt solsystem och vår galax. Vidare uppåt till stjärnporten för AN för att slutligen ansluta till det Galaktiska centret och Högsta Källan.

Du sitter nu i två pelare av ljus, med ljuset flödande både uppåt och nedåt på samma gång.

Behåll dessa ljuspelare aktiva under några minuter.

4. Visualisera nu en violett flamma som renar det sista Chimera fästet i DARPA i norra Virginia, Peterson Air Force Base i Colorado och Cold Spring Harbor laboratoriet på Long Island, samt Lockheed Corporation och alla dotterbolag – inklusive deras energisystem på plasma, eteriska och astralplanen.

Visualisera sedan att den violetta flamman expanderar över hela planeten och renar dess energifält på plasma, eteriska och astralplanen.

5. Visualisera att den violetta flamman expanderar vidare utanför Gaia och renar det återstående av Yaldabaoth entiteten och alla andra ”plasmoid” parasit entiteter.

6. Visualisera nu att An’s vita flamma kommer från en ljuspelare mellan Högsta Källan och Jorden, att den renar alla återstående toplet bomber på plasma planen. Kalla på Ärkeängeln Metatron för att assistera i denna renande process om du önskar. Visualisera att alla toplet bomber tas bort på ett harmlöst sätt och upplöses.

7. Visualisera att AN’s vita flamma expanderar genom solsystemet och renar all anomali, för med sig enhet och enkelt ankrar ljus från Högsta Källan på Gaia och stänger ner karantänen.

8. Visualisera borttagandet av Yaldabaoth och alla plasmoid entiteter och att deras grepp om Jorden släpper.

9. Visualisera att planeten blir fri från all påverkan från plasma anomali och känn vibrationen från plasma, eteriska och astralplanen bli lättare och klarare tills allt mörkret är borta då Högsta Källans ljus är fullt förankrat.Seger för Ljuset!


Kommentarer