Inlägg

Visar inlägg från april, 2018

Rosa Fullmåne Meditation på måndag, 30 april kl 2:45 PM UTC

Bild
4/28/2018 01:34:00 pm Fullmåne är en kraftfull tid för tacksamhet, att ödmjukt erkänna skönheten i livet självt och allt som du skapat. Du kanske känner en brinnande önskan att uttryck din kreativitet, känna bliss i sensuella aktiviteter & genom kraftfulla men ändå djupt känsliga vibrationer, släppa alla aspekter i ditt liv som inte längre tjänar din Själs högsta vision. Enligt Cobra, har det varit en stor rening av månens energi under det senaste årtiondet. Nu är vår måne en helt klar och ren naturlig ljus kropp. Den överför energi av den rena feminina principen till vår planet. Därför är varje fullmåne ett underbart tillfälle att komma i kontakt med denna energi. http://galacticconnection.com/alexandras-interviews/all-interview-transcripts/cobra-full-moon-update-transcription-with-alexandra-meadors-for-january-2013/ Den kommande fullmånen 29/30 april kallas Full Rosa Måne, och förebådar utseendet av ”moss rosa”, eller vild flox- en av de första vå

Själs familjer och det mänskliga energifältet

Bild
4/07/2018 12:50:00 pm ”Du är mer än den fysiska kroppen som du känner. Ditt sinne, känslor och själ har sina egna kroppar. Dessa kroppar skiljer sig från men är ändå kopplade till din fysiska kropp. Du har många kroppar. Mycket känsliga människor har alltid haft förmåga att känna av en eller flera av dess icke-fysiska kroppar.   De senaste framstegen inom vetenskap och teknologi verifierar deras existens. Våra dagliga upplevelser bekräftar denna verklighet.” https://energyreality.com/overview-of-the-human-energy-field/ Som föreslagits av Cobra: ”Alla samverkande nivåer av anslutning inom en själsfamilj skapar en Clifford torus som bryter Matrixen/Matrisen" http://2012portal.blogspot.si/2012/07/plan.html Cobra har också tillhandahållit en mycket bra övergripande information om själs familjer i sin senaste artikel: ”Själs familjer skapas när en grupp av Själar framträder ur en odifferentierad monadisk kärna/essens och stiger in i