Förbättringar gjorda på sidan för aktiva meditationer

Tack vare Cobra’s marknadsföring av sidan för aktiva meditationer, har det tillkommit mycket fler ”tittare” de senaste två dagarna.


På grund av betydelsen av att hålla denna sida uppdaterad med vilka meditationer som för närvarande är aktiva och tidpunkten för dessa, har följande två större förändringar gjorts på sidan:

1. Listan över nuvarande naturkatastrofer som vi behöver fokusera på i ”Naturkatastrof Meditationen” / Natural Disasters Meditation.

Listan kommer att ses över och uppdateras löpande.

Nuvarande naturkatastrofer som vi behöver fokusera på:

  • Bränderna i Norra Kalifornien
  • Utbrottet i Shinmoe-dake vulkanen i Japan
  •  Puerto Rico och Vieques efter Orkanen Maria
  • Vulkanen Agung i Bali

  
2. Rapport för ”Status varningar”.

Färgerna för de olika graderna av varning visas nu under "Meditationen för den Svarta Varningen/Black Alert Meditation"

Som nämnts i tidigare inlägg, har denna meditation blivit en daglig meditation enligt önskemål från ”Ljus Styrkorna”.

Meditation för "Svarta Varningen"

DATUM: DAGLIGEN TILLSVIDARE
TID: 4 PM GMT / 18.00 SVENSK TID MÅNDAG TILL LÖRDAG. 4.30 PM / 18.30 SÖNDAGAR

Update OnPBPPNSystemsIsidic/SystemsIsidicMDS
10/12/2017

Seger för ljuset och lyckosam meditation!


Kommentarer