Uppdatering för meditationen Naturliga och av människan skapade katastroferHär är en uppdatering av antalet naturliga och av människan skapade katastrofer som vi för närvarande fokuserar på under meditationen kl 4 PM GMT.

Vulkanen Agung på Bali

Sedan vi startade fokusera på Vulkanen Agung i vår dagliga meditation för två månader sedan, har den hållit sig relativt lugn. Under de senaste dagarna har den dock börjat spy ut stora askmoln. Varningsgraden höjdes till max nivån 4 alert på söndagen.

Berget Agung har spytt vulkanisk aska med ökande intensitet i ungefär en vecka nu och den höjda seismiska aktiviteten bekräftar att vulkanen skiftar till en magma fas.
Lerfloder av vulkaniskt skräp och vatten (detta är känt som lahar) har förflyttat sig ner för vulkanens sidor. Lahars kan vara farliga och förväntas öka under regnperioden.


Bali’s flygplats var stängd på söndagen på grund av den vulkaniska askan, som kan förstöra flygplanens maskiner och även orsaka att de inte fungerar, samt täpper till bränsleflödet och kylsystemen.
Låt oss fortsätta att fokusera på att hålla Moder Jords energier lugna när hon frigör trycket vid berget Agung och överallt på ett så milt och gradvis sätt som möjligt. Visualisera att alla områden kring Bali och människorna där, evakuerade, boende och strandsatta resenärer, i ett lugnt tillstånd och se alla fyllda med Ljus.


Pesten i Madagaskar

Situationen med pesten i Madagaskar är fortfarande mycket kritisk och förväntas fortsätta någon månad till.


Det är mycket viktigt att visualisera att situationen i Madagaskar blir kontrollerad och att se ett slut på spridningen av detta virus på alla sätt inom regionen som skett av Cabal med flit.


Jordbävningar i Irak & Iran och översvämning i Athen.

Även om skadorna på dessa platser fortfarande är svåra och det kommer att ta tid att återhämta sig, så är det ingen omedelbar risk för ytterligare katastrofer. Därför föreslår vi att ta bort dem från listan över saker/platser att fokusera på under meditationen. Fortsätt dock gärna att sända kärlek och helande till människorna i dessa områden och visualisera att de är kapabla att gå tillbaks till sina normala liv, om du känner dig guidad.

Det är också intressant att notera att det varit en del felaktigheter i rapporterna angående läget för jordbävningen. Det visar på vikten av att kunna validera informationen från olika källor.Jordbävningar i Loyalty Island

Frekvensen av jordbävningarna vid Loyalty Island har reducerats under de senaste dagarna. Vi kommer fortsätta att övervaka situationen där för att bestämma om den behövs läggas till listan över nuvarande fokus i meditationen.


Skifte av tid söndagar till 4:30 PM GMT

Sedan Alert Meditationen har flyttats till kl 3 PM GMT varje dag på förfrågan ifrån Cobra, har vi flyttat denna meditation till kl 4 PM GMT.
För att undivka att krocka med den Veckovisa Uppstigningsmeditationen på söndagar, har Meditationen för naturliga och av människan skapade katastrofer hållas på söndagar kl 4:30 PM GMT.

Här är vårt nya facebook event för denna meditation med ny tid:


Uppdatering av nuvarande fokus för denna meditation

Vi genomför också uppdatering av nuvarande fokus för denna meditation regelbundet. Den senaste rapporten finns på vårt forum.


Seger för ljuset!Kommentarer