GÖR DETTA VIRALT! Meditation med Gudinnan för att neutralisera negativa ritualer
Vi mediterar varje tisdag kl 11 pm UTC.

Detta är för att motverka den negativa påverkan av de mörka ritualerna som utförs av Cabal, som ex Halloween.

Här är vår facebook meditation:

Instruktioner:

1. Visualisera en skinande pelare av ljus som kommer från den Galaktiska Central Solen, sedan genom din kropp in i Gaias hjärta. Visualisera en annan ljuspelare som stiger från jordens centrum och upp genom din kropp och sedan genom alla punkter av ljus i vårt solsystem och i vår galax tillbaks till den Galaktiska Central Solen. Du sitter nu i två ljuspelare med ljus som flödar både uppåt och nedåt.
  
2. Visualisera nu ovanför ditt huvud, inuti den skinande ljuspelaren, Gudinnan i form av en vacker kvinna som förkroppsligar energier av det gudomligt feminina: ovillkorlig kärlek, medkänsla, acceptans, fred, harmoni, grace, skönhet och helande. Känn hennes energi.

3. För ned Gudinnan in i din kropp medan du sjunger mantrat OM. Du kan på samma gång forma mudra med dina händer ovanför ditt huvud, för sedan ned dem och lägg dem försiktigt på ditt hjärta. Känn Gudinnans energi komma in i din kropp och ankra den i ditt hjärta.

4. Kalla på närvaron från Gudinnan Dou Mu, närvaron av alla uppstigna Gudinnor såsom Isis, Maat, Hathor, Quan Yin, Maria Magdalena, Vita Tara…. För att hjälpa till med att omintetgöra alla pågående mörka ritualer på planeten och återställa gudomligt ljus och rättvisa.

5. Sträck ut dina händer framför dig och skicka den gudomliga feminina energin genom dina händer mot alla negativa ritualer och neutralisera dem, göra dem harmlösa och ineffektiva, förlora all sin kraft. Se alla mörka ritualer blekna bort, upplösta i Ljus och Kärlek från Gudinnan.

6. Visualisera nu pelaren av Ljus från den Galaktiska Central Solen expandera in i Själs Stjärne Chakrat (ca 20 cm ovanför huvudet) på alla varelser som är involverade i dessa ritualer och återkoppla dem med Högsta Källan och inspirera dem att inte utföra ritualerna. Se dem börja arbeta för Ljuset.

7. Tacka alla gudinnor och alla Ljusvarelser och känn tacksamhet för att detta blir gjort. Gudinnan vill ha fred och fred ska det bli!Kommentarer