Fredsmeditation vid nymånen – lördag 18 november, 2017 kl 2:30 PM GMTDen senaste accelerationen av händelserna i världen med frigörelsen av staden Abu Kamal, följt av ett plötsligt återtagande av Islamiska statens militärer, visar oss att om vi vill se vår civilisation träda in i en gyllene tidsålder av verklig global fred, får vi inte vackla utan behöver fortsätta att manifestera våra drömmar, intentioner och önskningar för en fridfull värld till dess att det blir vår verklighet.För att nå detta ultimata mål kommer vi att genomföra Freds Meditationen vid varje Nymåne kl 2:30 pm UTC.

Nymånen är den tid vi sätter våra intentioner, planterar frön som vi önskar ska förverkligas vid tiden för Fullmånen.  Låt oss engagera oss i att skapa den ultimata hållbara världsfreden utan fler förödande kring på vår planet.


Det är en energimässig dörröppning som tillåter oss att bryta ny mark för nya cykler från insidan, en tid för spirituell och emotionell omstart. Denna Nymåne i Skorpionen kommer med en befallande, okompromissbar känsla av kraftfullhet som uppmanar oss att nå in till vår medfödda alkemiska kraft, som ber oss ta det bly som tynger ned oss och förvandla det till skimrande härligt guld.

Vi kommer att göra vår första Freds Meditation vid Nymånen i Skorpionen på lördag den 18 november, 2017 kl 2:30 PM GMT.


Du kan konvertera GMT tidszon till din lokala tidszon här:


Här finner du vårt Facebook meditationsevent:


Här är instruktioner för denna meditation:

1. Använd din egen teknik för att försätta dig själv i ett avslappnat tillstånd.

2. Sätt din intention och beslut att Världsfred nu ska bli den ultimata verkligheten på denna planet.

3. Visualisera en pelare av strålande vitt ljus som kommer från den Galaktiska Central Solen, och sedan vidare genom alla ljusvarelser i vårt Sol System, sedan genom din kropp ner till centrum av jorden. 
Visualisera en annan ljuspelare som stiger från jordens centrum och upp genom din kropp och sedan uppåt mot himlen mot alla Ljus Varelser i vårt Sol system och vår galax. Du sitter nu i två ljuspelare med ljus som flödar både uppåt och nedåt på samma gång.

Håll dessa ljuspelare aktiva under några minuter och kalla på närvaron och assistans från alla Ljusvarelser inuti dessa två ljuspelare.

4. Visualisera att Global Fred etableras på planeten, ett tillstånd utan krig och konflikter.

Visualisera att kärnmedlemmarna i cabal tas i förvar och förs till domstol. Visualisera att Deklarationen om Världsfred blir levererad till Förenta Nationerna, med alla länder runt världen deltagande i undertecknandet för första gången i mänsklighetens historia.

Se Gaias befolkning fira slutet på alla krig och konflikter.

5. Visualisera att fysiska grupper för Rosens Systerskap formas runt planeten, mediterande och ankrande av gudinnans energi, visar och inspirerar människor hur man kan leva i harmoni, fred, acceptans, medkänsla och kärlek.

6. Visualisera ljusarbetare och Ljuskrigare som samlas och aktiverar Gudinnans Vortex på fysiska områden överallt på planeten.

7. Du kan aktivera den extra Gudinne Vortex tekniken som Cobra nämnt, då den är mycket stark och en kraftfull aktivering av Gudinnan. Du finner den vid 5:55 minuters märket i denna video:

Kommentarer