Uppdatering Alert Meditation


Då situationen förbättrats lite grann enligt Cobra, kan vi återgå till att utföra Alert Meditationen en gång om dagen kl 3 PM GMT, istället för 4 PM GMT som tidigare. Denna förändring gör det lättare för människor i Asien att deltaga i denna meditation.

https://welovemassmeditation-se.blogspot.se/2017/10/bradskande-meditation-for-den-svarta.html

Tiden för meditationen för Naturliga och av Människan skapade katastrofer kommer att ändras till 4 PM GMT.


Tack så mycket till alla som gjort någon av Alert Meditationerna de senaste 2 dagarna.

Kommentarer