Gudinne Vortex
Gudinne Vortex är ett Ljusredskap som lämnats till Ljusarbetarnas gemenskap av Cobra under 2013. Som det beskrivits i originalinlägget på ”The Portal” nedan, är det den ultimata teknologin för Ljusets Krafter att transmutera mörkret på de icke fysiska planen som tillslut leder till ”Eventet” 

Vi känner att det är rätt tid nu att återintroducera metoden för att ankra Gudinne Vortex vid detta sista steg för planetarisk frigörelse.

Du kan göra den när som helst mellan den Nya Toplet och Plasma Parasit Meditationen och Alert Meditationen Alert Meditation

Eller så kan du göra den efter Meditation med Gudinnan för att neutralisera negativa ritualer, vilket kan hjälpa att ankra Gudinne energin ännu mer.


---------------------------------------------------------------

Gudinne Vortex är den ultimata teknologin från Ljusets Krafter som till sist kommer att lösa upp Matrixen på de astrala och eteriska planen runt vår planet.

Gudinne Vortex är en regnbågsspiral av energi som omfattar alla möjliga kombinationer av Ljus. Det är en närvaro av en Änglavarelse som transmuterar allt mörker till rent Ljus genom en 8-dimensionell Stjärnport av Antarion Konversion. Det är en vortex av närvaron av Källan som absorberar all anomali från dualitet och höjer upp det till Källan genom processen mikrotriangulation.Alla Gudinne Vortexer skapar ett nätverk av Ljus på de eteriska och astrala planen vilket producerar ett mophogenetiskt fält av Enhet som fungerar som ett instrument för gudomlig intervention på denna planeten. Detta nätverk av Ljus kommer i slutändan att transmutera allt mörkret på de astrala och eteriska planen och ta bort alla negativa entiteter tills den sista reptilen är borta förevigt och alla icke fysiska plan runt Jorden blir sfärer av Ljus. Detta kommer att skapa de rätta förutsättningarna för ”Eventet”.
Gudinne Vortex är en Änglanärvaro som går igenom våra kroppar och ankrar in i det fysiska planet. Du kommer att kunna känna Gudinne Vortexen i din kropp. Archons är allergiska mot Gudinne energi. Det är därför som Katolska kyrkan tryckt ner kvinnorna. De icke fysiska Archons är mycket allergiska mot detta. Varje gång en kvinna eller man kanaliserar Gudinne Vortex, tas tusen reptiler bort för evigt.

Här är instruktionerna för att ankra Gudinne Vortex:

1. Lyft dina händer ovanför ditt huvud och börja rotera din kropp medurs.

2. Medan du gör det, sjung mantra iiii (uttalas ee-ee) så att det vibrerar genom din kropp och visualisera att din kropp transformeras till en strålande Ljuspelare med miljoner regnbågsfärgade stjärnor utspridda  i pelaren av Ljus.

3. Fortsätt att sjunga mantrat och rotera. Efter några minuter släpper du ner dina händer nära din kropp och fortsätter rotera medurs.

4. Medan du gör detta, starta sjunga mantrat eeeaaa så att det vibrerar genom din kropp och visualisera att en regnbågs vortex av Ljus expanderar från ditt hjärta och utåt genom hela planeten. Kalla på närvaron av dina andliga guider, Uppstigna mästare, Plejadier, änglar, tvillingsjälar, själsfränder, själsfamiljer och anda Ljusvarelser.

5. Fortsätt sjunga mantrat och rotera och stanna i närvaron av alla dessa Ljusvarelser en stund.


Du kan aktivera Gudinne Vortex när helst du finner dig guidad att göra så och detta kommer att förstärka det planetariska närverket av Ljus och accelerera reningsprocessen av de icke fysiska planen som till sist kommer att leda till ”Eventet”.

Kommentarer