Slutlig uppdatering för Meditation Super Blå Fullmåne och Månförmörkelse kl 1:11 PM UTMed den pågående Svarta Alerten och Isis Astaras bortgång från det fysiska planet, den Super Blå Fullmånen och Månförmörkelse kommer meditationen att bli mycket intressant och kan vara ett viktigt steg mot Eventet.Jag förstår absolut att det finns många anledningar till att vara frustrerad, men det spelar bara i händerna för Cabal som vill att vi ska vara rädda och stanna i lägre vibrationer. Det är heller inte till någon fördel för mänskligheten.

Trots allt, våld leder bara till mer våld, och kommer INTE att föra oss till slutet av dualiteten.


Det har därför kommunicerats att under meditationen mehöver vi fokusera vår energi på support och se till att alla är inkluderade. Speciellt de spirituella ledarna för alla själsgrupper som befinner sig i området vi arbetar med, som ex Moses, Jesus, Mohammed och alla de spirituella lärare som vi kanske kommer i kontakt med.
Det är också viktigt att även inkludera ledare för de mörka grupperna.
När de (mörka själarna) alla resonerar med ideén att de är ett kollektiv istället för exkluderade, separate kopplingar – endast då kommer de att pluggas in till sanningen av vad som händer i deras verklighet och kan reformeras eller besegras.

Det är sant att förlåtelse måste komma naturligt och villigt. Vi är alla på vår väg och på olika platser beroende på vad vi ska hantera. En aspekt av förlåtelse är att vara i det heliga neutrala. Det är här som vi håller ett rum/space i våra hjärtan för dessa stora grymheter vi kommer att vara kapabla att förlåta till fullo på våra högsta nivåer efter Eventet. Det är också viktigt att förstå att det finns ett antal steg till förlåtelse. Så länge som vi är på vägen till att skapa förlåtelse och ovillkorlig kärlek, adderar vi exponentiellt till det positiva resonansfältet som assisterar/skapar genombrottet.

Följande mantra kan vara svårt för vissa människor att acceptera, men det kan vara mycket användbart för oss själva i högre vibrations medvetanden om vi kan börja acceptera  att de Mörka Krafterna och vi alla är en del av Källan.

Mantra för ovillkorlig kärlek

Jag känner igen och affirmerar att den nuvarande situationen orsakad av de Mörka Krafterna är inte ett naturligt varande – det är en oförutsedd händelse av vad som orsakade den stora separationen.

JAG ÄR nu i processen av att förlåta alla involverade.

JAG ÄR nu skaparen av fred i mitt hjärta med förlåtelse så att jag klart kan utstråla ovillkorlig kärlek.

JAG ÄR nu den som transmuterar mitt dualitetsmedvetande med Enhetsmedvetande med hjälp av Källan JAG ÄR.

JAG ÄR tacksam för förmånga att frigöra och transcendera det som inte längre tjänar min själ och mänskligheten.

JAG ÄR nu den som höjer min vibration för att skapa ett nytt medvetande av Gudomlig Kärlek och Förlåtekse för mig själv och andra.


Du kan läsa detta mantra före eller efter Fullmåne och Månförmörkelse meditationen imorgon om du vill, eller närhelst i framtiden. Vi kanske gör detta i stor skala i framtiden men se detta mantra och förståelsen av det rationella bakom detta mantra som en större personlig utveckling. Att acceptera Cabal medlemmar som en del av den ENDE kan vara svårt och ett kontroversiellt ämne.

Du kan också lära mer om oförutsedda händelser i denna exellenta artikel från Untwine.


Så väl som följande sång som Isis Astara alltid lät människor sjunga under Cobra konferenser:

Vi är Ett

Du är inuti mig

Vid varje steg jag tar, är du också där

Varje andetag jag andas, delar vi

Vi är EttDet finns också ett antal meditationer som du kan göra imorgon.

Meditation vid högsta punkten av Mån Förmörkelsen föreslagen av Sword kl 1:29 PM.

Fullmåne Synkroniserad Omtanke Fokus föreslagen av Heart Math kl 8 PM PST.


Så väl som kontrakts cancelleringen  kl 1:29 PM UTC vilken är rekommenderad av denna blog.


Här är Facebook eventet för kontrakts cancellationen:


Och den huvudsakliga Facebook eventet för vår Super Blå Fullmåne och Månförmörkelse meditation.Då tiden för kontrakt cancellation och meditation föreslagen av min border Sword infaller på samma tid, följ din egen vägledning att göra en av dem om du önskar.

I slutet av dessa meditationer och kontract cancellationen, föreslår vi också för alla att läsa följande Galaktiska Kodex deklaration högt eller i ditt sinne, som ett sätt att supporta Operation Mjolnir av Ljus styrkorna, vilket är en speciell operation för att påskynda implementeringen av den Galaktiska Kodexen inom karantänen Jorden.Till slut, var gärna med på den andra Uppstigna Mästare och Stjärn stråle healingen imorgon onsdag kl 2 PM UTC.Gudinnan önskar fred och fred ska det bli!

Kommentarer