GÖR DETTA VIRALT! Super Full Blå Måne och Total Månförmörkelse Meditation den 31 januari kl 1:11 PM UTC
Den 31 januari 2018 får vi gåvan av ett mycket ovanligt och kraftfullt himmelskt fenomen: Vi kommer att bevittna en trefaldig välsignelse av en Super Fullmåne, Blå Måne och en Total Månförmörkelse! 

Detta manifesteras för första gången på 150 år. Vi kan skörda dessa oerhört kraftfulla kosmiska energier för att assistera vår personliga väg, så väl som att supporta den Planetariska Frigörelsen.

De kosmiska frekvenserna av detta otroliga tillfälle kommer att synkronisera för att aktivera våra inre förmågor för att skapa positiva förändringar. De kan assistera att rensa ut skugg aspekter av oss själva som inte längre resonerar med vårt högsta goda. Denna kraftfulla trippel kombination av Super Fullmåne, Blå måne och Total Månförmörkelse kommer att tillåta oss att skapa en klar insiktsfull koppling djupt inom oss för att identifiera vad som behöver släppa för evolutionen av vår spirituella väg. Dessa energier kommer att manifesteras inom oss, agerande som rengörare för att rena och höja våra vibrationer och skapa en klarare, mer potent koppling till vårt Högre Jag och Källan. Det är en väg till att bli en ren varelse av Kosmiskt Ljus.

Det blir då möjligt att ankra de högre frekvenserna vi sänder ut in i det Planetariska rutnätet för ytterligare support till Ljuset Krafter i deras rening av Sub-lunar rummet för implementeringen av den Galaktiska Kodexen.


När vi höjer vår vibrations renhet i våra energifält och medvetande, kommer de unika vågorna av himmelska energier som fortsätter att komma in i vår galax att boosta våra förmågor på speciella sätt. Vi kommer att märka ökade insikter, intuition, kreativitet, telepatiska förmågor, levande drömmar, vakna visioner och mer medkänsla i vårt dagliga liv genom att leva genom våra hjärtan.

Det blir mycket enklare att släppa negativa emotioner som ilska, hat och smärta. Denna ökade nivå av renhet kommer att hjälpa till att aktivera Planetens Rutnät med ett mer rent och enhetligt mänskligt medvetande fält, skapande en mer kraftfull Mandala av Ljus som vi kollektivt representerar.

Ljuset Krafter kan använda detta högre medvetandefält för att assistera i att rena Plasma plan och Fysiska plan. Det är speciellt effektivt att rensa dessa plan under våra massmeditationer.

Dessa kommande veckor är en utmärkt tid för djup introspektion och meditation för att kartlägga en tydlig kurs i vår Uppstignings väg. Var ärlig med dig själv om vad som behövs arbetas på eller släppas. Sanningen håller en vibration som kan aktivera en mer orörd och ren vibration inom dig.

Detta är vad som är känt som att vara ens autentiska själv (förnekelse blockerar detta.) Vi gör detta genom att bryta sönder de uppfattade illusionerna av vårt 3D själv och agerar från vårt högre hjärta eller högre själv i våra dagliga liv. Det är inte en tid för rädsla eller tvivel, utan en tid för självförlåtelse, självacceptans och självkärlek – då vi alla har blivit starkt påverkade av Cabal.

Vi kan använda denna tiden för att helas inuti. Var snäll mot dig själv, andra varelser och Jorden. Sök support, sök sanning, sök autentisk kärlek från dig själv och andra. Var säker på att få ordentligt med vila, håll dina skyddande sköldar aktiva, grunda dig själv frekvent in i Moder Jords hjärta, och mata din själ med allt som ger dig frid och komfort och över allt annat – njut av den kommande Super Blå Fullmånen!

Vi kommer att göra denna mycket speciella meditation den 31 januari kl 1:11 PM UTC under den totala månförmörkelsen.


Du kan konvertera UTC tidszon till din lokala tidszon här:


Den guidade audion för denna meditation på engelska finns i länken nedan.


Guidade audio på andra språk finns i följande spellista skapad av Smaly7:


Ett Facebook event för denna meditation finns här:


Instruktioner (Föreslagen tid för denna meditation är 15 minuter):

1. Använd din egen teknik för att sätta dig i ett avslappnat tillstånd.

2. Sätt din intention att använda denna meditation, under denna Fullmåne, som en kraftfull Ljus Portal som ankrar Ren Gudomlig Feminin energi till planeten.

3. Visualisera en pelare av Ljus som utgår från den Galaktiska Central Solen, vidare genom alla punkter av Ljus i vår Galax och i vårt sol system och sedan genom din kropp till Jordens center.
Visualisera sedan en annan pelare av Ljus som stiger från planetens kärna och går genom dig och sedan genom alla varelser av Ljus i vår galax tillbaks till den Galaktiska Centralsolen.
Du är nu ankrad i två pelare av Ljus, energin flödar nedåt och uppåt simultant.

4. Visualisera nu denna energi som en Mjuk Rosa Stråle av Ljus som flödar genom din kropp och sedan genom dina höjda händer i form av en spiral som expanderar genom hela planeten och omsluter alla varelser och allt liv på Gaia och planeten i sig själv. Visualisera detta mjuka rosa ljus helande alla varelser, djur och växter, helande varje man, kvinna och barns sinnen och hjärtan.

5. Se alla varelser på planeten uppleva ren Gudinneenergi. Se dem fria från de mörka krafternas grepp, se dem alla helade med alla bördor borttagna. Visualisera att alla människor lever i Fred, Harmoni, Kärlek och Förståelse mellan varandra. Se dem fira och glädjefyllt delta i skapande av det nya samhället på planeten i överflöd, välstånd och enighet. Se sedan allas behov bli uppfyllda och att alla lever sina liv som de önskar.

6. Se det Planetariska Ljus Nätverket ”Livets Blomma” fyllt med kärleksfull rosa Gudinneljus av Villkorslös Kärlek. Visualisera att alla gudinne vortexar på planeten aktiveras tillsammans med alla gudomliga maskulina vortexar och det Planetariska Ljus Nätverket uppfylls och blir fullt aktiverat. Och så är det!


Vid slutet av denna meditation, föreslår vi också att alla läser följande deklaration av den Galaktiska Kodexen högt eller i ditt sinne, som ett sätt att supporta Operation Mjolnir av Ljusets Krafter, vilket är en speciell operation för att genomdriva genomförandet av den Galaktiska Kodexen i karantänen Jorden.

Du kan också använda tekniken Triangel Gruppen av Ljus tillsammans med dina själs bröder och systrar på det Fysiska planet när du gör denna meditation.


Det finns också en annan fullmåne meditation som föreslagits av min broder Sword, som kommer att hållas vid tidpunkten för den maximala eklipsen, med start 1:29 PM UTC direkt efter vår meditation.


Den har ett mer specifikt syfte att hjälpa Ljusets Krafter att rensa sub-lunar rummet. Delta också gärna i denna meditation om du önskar.

Här är en mycket vacker poster som skapats av Gaia Magdalen som du kan dela på sociala media för att göra människor medvetna om detta.Seger för Ljuset!Kommentarer