Varför Meditera? Varför Delta i Massmeditation?Kära Ljus Familj,

Nu, i början av vår nya tid, den här nya kosmiska cykeln när vår kära Moder Jord har förändrat sina energier så skiftar även energierna för varje levande varelse på planeten.

Fler och fler människor vaknar upp och börjar bli medvetna om allt som händer, att medvetandefälten på vår planet Jorden har förändrats och att på i och runt vår planet har Ljusarbetare och Ljuskrigare varit mycket aktiva för att hjälpa till med planetens frigörelse och förändring.Många av er frågar ”hur kan jag hjälpa till?”

Ett av de bästa sätten att tillhandahålla energimässig support till Ljus Krafterna är genom att vad många kallar ”Hålla Ljuset”, föra mer positiva energier och Ljus till vår planet genom att göra individuella och grupp meditationer. Av denna anledningen, och på förfrågan, formades en global grupp med volontärer, kallad We Love Mass Meditation(WLMM) / Vi Älskar Massmeditation, för att hjälpa till att göra meditation tillgänglig och lätt för människor runt jorden.

Genom tiderna har mystiker runt världen mediterat tillsammans under kraftfulla tider av planetariska energier, utan att ha fördelen av Internet eller social media. De kände till solstånden och dagjämningarna, de hade uråldriga sätt att nå kontakt energimässigt. Deras astrologer/astronomer lät dem veta när viktiga kosmiska händelser skedde.

Naturfolken runt världen reste för att få kontakt och informerade varandra under tio tusentals år. De visste och förutsåg att denna tiden skulle komma.

Vilken tur för oss! Sedan internet kom har det blivit mycket snabbare och enklare att skapa synkroniserade events där vi alla kan medverka som EN.

Det finns tidpunkter i veckan, månaden och året då det är viktigast att ta tillvara energierna. Ju fler människor som samlas tillsammans i meditation med kraftfull intention i dessa tider, desto snabbare kan vi nå vad som kallas ”Kritisk Massa”, åtminstone 144.000 människor som koncentrerar vid ett tillfälle i tiden, på Kärlek, på Ljus, på Fred, vi förändrar vår värld till det bättre, höjer den globala frekvensen som påverkar alla, och hjälper Ljus Styrkorna.

När vissa händelser och situationer inte är planetariska, men lokaliserade till en viss del av planetens yta, är den kritiska massa av de som mediterar för att lösa upp situationen vanligtvis mellan 5.000 till 10.000 människor. Vi har klart sett resultat av detta.

Av denna anledning har We Love Mass Meditation (WLMM) Vi Älskar Massmeditation teamet av dedikerade internationella Ljusarbetare mött upp med andra dedikerade team av Ljusarbetare runt jorden för att skapa många guidade meditationer: ljus och video skapade i ljudfrekvensen som nu är känd för att vara den mest fördelaktiva för oss och planeten (432 Hz) och i många språk, så vi kan kombinera kraften från vårt fokus och intention, och vi arbetade tillsammans för att finna den bästa tiden för att synkronizera så att flest människor i olika tids zoner rund världen kan samlas som En, för att hjälpa till att frambringa förändringen vi alla önskar och planetarisk frigörelse.

De flesta WLMM meditationer är lite över 15 minuter, tillräckligt kort så människor kan ta en paus från sina aktiviteter och tillräckligt länge för att effektivt höja din egen frekvens och planetens frekvens, och schemalagt vid tider då de flesta människor kan delta tillsammans. Vi inviterar dig att vara med tillsammans med oss.

Personliga fördelar

Meditation är övning; och ju mer du gör det ju bättre går det. Förr var det så att du måste gå någonstans för att lära, finna en lärare, men vi har utvecklats och det mänskliga medvetandet förändras, vi vet nu vad de ”äldre” visste: din bästa lärare är inom dig själv och meditation hjälper dig att komma i kontakt med ditt högre jag.

Vissa kallar det bön. Men inte all bön är meditation. Meditation är en av de äldsta metoderna kända av människan för harmoni, inre frid och kontakt med anden/själen. Det har existerat i många former – i varje kultur, i varje religion, runt världen. Shamaner, gurus, yogi’s, mystiker, medicin människor, och sökare har praktiserat meditation i en eller annan form, sedan tidernas begynnelse. Det är en väg att förfina vår erfarenhet, för att öppna en ny dimension till våra liv, och för att nå en djup källa av positiv energi och glädje (1)

När jag började lära mig att meditera som barn, kallade de äldre som lärde mig det inte ”meditation”. Jag var 3 eller 4 år gammal när de tog med mig till skogen och lärde mig hur man skulle vara stilla, i nuet, och hur bara VARA. Först när jag blev äldre och växte upp i ett mångkulturellt samhälle, började jag lära om alla olika metoder och tekniker. På den tiden betraktades saker som yoga och meditation som konstigt. Folk skojade om att "fundera över din navel" och vetenskapen förlöjligade konceptet. Men när vetenskapen och teknologin utvecklades, blev de förvånade då de fann att de antika mystikerna hade rätt och att det verkligen låg något i allt detta.

På den personliga nivån, fann vetenskapen att genom att träna våra interna mentala liv resulterade i positiva effekter för våra sinnen, vår hälsa och våra relationer. Många studier visade att meditation ökade medkänsla och sociala kontakter, ju mer människor mediterade, ju mer utvecklades vår förmåga för medkänsla. Fantastiska förbättringar visade sig i kreativitet och divergerande tänkande, (2) och vetenskapsmän dokumenterade förbättrad visuospatial bearbetning, arbetande minne och verkställande funktion. (3).

Meditation ger oss möjligheten att bli mer närvarande med oss själva prrecis som vi är och koppla in oss till vår inneboende visdom.

Vetenskapen har nu bevisat fördelar för det kardiovaskulära systemet och immunförsvaret och att ihållande meditation regelbundet ökar den grå massan, förbättrar förmågan att generera gamma vågor i hjärnan (bland fördelarna av detta är att du bli starkare i ditt förhållande till smärta!) Det leder till något som kallas neuroplasticitet; hjärnans förmåga att forma och omorganisera synapsernas kopplingar, speciellt vad gäller lärande och upplevelsen efter en skada. Jag är ett levande bevis för det!

Vetenskapen har funnit att meditation kan vara bättre än att sova. Det utvecklar kognitiva färdigheter, kan reducera hyperaktivitet, impulsivitet och ökat ”medvetet handlande”. Det ökar på ett naturligt sätt de goda hjärncellerna, kan balanser vänstra och högra hjärnhalvan, och hjälpa dig att nå din undermedvetna sinneskraft, bygga hälsa, och kurera sjukdomar. Det finns ett antal studier som bevisar att meditation är mer effektivt mot depression än de farmaceutiska lösningar som vanlig medicin erbjuder.

En studie från Harvard Universitetet visade att med endast 10 minuters mindfullness under dagen, en enkel icke konventionell typ av meditation för den moderna människan och deras testpersoner (alla noviser vad gäller meditation) rapporterade lägre nivå av oro och mindre påträngande tankar. Det visar att endast 10-20 minuter av daglig meditation hjälper dig att se förändringar inom ca 2 månaders tid. Att medverka i endast EN av Vi Älskar Massmeditations dagliga guidade meditationer ger dig positiva fördelar även personligen.


Varför MASS Meditation? De Globala Fördelarna:

Vetenskapen har också kunnat bevisa något annat som de äldre mystikerna alltid har vetat: det existerar ett fält av transcendentalt medvetande som är grundäggande för skapande och genomsyrar allt liv överallt.

Detta fenomen är känt för Fysikerna som ”Fält Effekten” och definieras som en effekt av ”samstämmighet och positivitet producerad från fältet av oändlig korrelation".Enligt Fysikerna, en effekt av ett fält av medvetenhet innebär en underliggande kontakt mellan individer ungefär på samma sätt som fysiker har visat på större enighet under mångfalden av massa och energifält.

Sedan det sena 1970-talet, har dagens moderna vetenskap bevisat gång efter gång att med en tillräckligt stor grupp i synkroniserad meditation, som strålar samman energimässigt i detta ”fält av medvetande” så uttrycks de större ”fält liknande” effekterna i samhället”

Undersökning efter undersökning har dokumenterat förändringar i hjärnan på individer som mediterar. Med tanke på ”vad vi vet nu om spegel neuroner, bör det inte komma som någon överraskning när en grupp av oss tillsammans med en intention att skapa fred – så skapar vi det faktiskt!” (4)

Sedan global meditation började studeras statistiskt och vetenskapligt,
Stod det klart att det hade hjälpt för att skapa stor förändring. Undersökningsteam som övervakade resonansen som skedde i plasma vågorna som konstant cirkulerar kring jorden i jonosfären visade ovanliga uppgångar i Jordens magnetfält de dagar som global meditation skedde.(5).

Studier av synkroniserad global meditation under det sena 70-talet upptäckte att den globala brottsligheten, våldet och dödsoffer reducerades i snitt med 16% under tiden för meditationen. En minskning av självmord och bilolyckor i området där endast 7.000 individer mediterade tillsammans under 3 veckors till med alla variabler inräknade. I själva verket, var det en 72%-ig  reduktion av terrorist aktiviteter under de tider då denna grupp mediterade. (6)
  
Under det tidigare 1980-talet, bekräftade så många undersökningar fördelen av global meditation och dess direkta påverkan på allting runt världen, så mycket att de kombinerade resultaten av nästan 50 studier publicerades in tidningen Brottslighet och Rättvisa år 1981.

Vi har vetat om dessa fördelar under årtionden, men det har behövts detta nya århundrade och att gå in i tiden vi är inne i nu, tiden som människorna där jag bor nu kallar Pachakuti, från Quechua ordet ”pacha” som betyder tid och rum eller världen, och ”Kuti” som betyder
omvälvning, revolution eller stor förändring. Pachakuti är den sedan länge förutbestämda ”världens återföring”. Denna tid har förutsätts av varje inhemsk kultur runt planeten. De inhemska människorna i Nord Amerika refererar till det som tiden för Regnbågskrigaren. Nu har vår PachaMama (Moder Jord) skiftat och när vi nu utvecklas med henne, vaknar tillräckligt många människor runt jorden för att komma tillsammans och skapa den kritiska massan.

Vi inviterar dig att vara med och BLI del av förändringen. Det spelar ingen roll om du är van att meditera eller helt novis. WLMM’s guidade meditationer gör det enkelt för dig. De är också tillgängliga i många språk, och fler språk kommer att bli tillgängliga med tiden när människor efterfrågar dem och assisterar med översättningar. Kom ihåg att vi är alla voluntärer, så är alla andra också. Vi välkomnar och uppskattar dina ansträngningar. Det finns WLMM för varje Nymåne and Fullmåne, meditationer för att hjälpa till att lugna naturliga och av människan orsakade katastrofer, meditationer för att neutralisera negativa ritualer, meditationer för att supporta Ljusets Krafter i specifika operationer.

Om du har möjlighet att vara med i endast en meditation i veckan, är den viktigaste den "veckovisa Uppstigningsmeditationen". Weekly Ascension MeditationDen hålls på söndagar kl 4 PM UTC/GMT.   
Det finns en eventsida på Facebook 

och den guidade meditationen (regelbundet uppdaterad med nya språk finns här:

Du finner en lista över alla WLMMs aktiva meditationer i DIN Tids Zon här:


och medverka i WLMM Forum här:


Välkommen! Med så mycket Kärlek & Ljus, Zeeva Amrita

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Referenser:


Kommentarer