Uppdatering för Alert MeditationDet har meddelats från Cobra att alerten har nedgraderats till röd.

Vi kan därför göra Alert Meditationen en gång per dag kl 3 PM GMT


Tack så mycket alla som har gjort någon av Alert Meditationerna de senaste dagarna.


Kommentarer