Meditationsuppdatering – Mexiko jordbävning & Projekt AuroraHär är två nya uppdateringar:

Jordbävning i Mexiko

Det var en kraftfull jordbävning med en magnitud av 7,2 i södra och centrala Mexiko igår.

Det finns för närvarande två bekräftade dödsoffer och en miljon hem och företag är utan ström efter en långvarig jordbävning.

Lägg gärna till detta i ditt fokus under meditationen för Naturliga och av Människan skapade Katastrofer om du känner dig guidad.

Projekt Aurora

Vi förstår att antalet dagliga meditationer nått en punkt där det är mycket svårt för alla att deltaga i dem alla under en enda dag.

För närvarande finns det 7 meditationer totalt från kl 12:30 pm UTC till 5 pm UTC under veckodagar och lördagar, och det finns ytterligare 2 meditationer på söndagar.


På toppen av detta gör vi också Alert meditation med 4 timmars intervall.


Vi förstår att det höga antalet dagliga meditationer gör att människor istället inte gör någon alls, vilket sedan påverkar våra möjligheter att nå den kritiska massan under dessa meditationer.

Vi kommer därför att tillkännage två nya dagliga meditationer som kommer att ersätta de nuvarande från början av mars månad.

För närvarande kan vi nämna namnen och målen med dessa nya meditationer.

Genombrottsmeditation (2 pm UTC) – För att hjälpa Ljusets Krafter att rensa alla återstående toplet bomber och sublunar utrymmet, så att Komprimerings Genombrottet och Eventet kan manifesteras på snabbast, smidigast och bästa sätt.

Akut Meditation (3 pm UTC) – För att hela Jorden, lugna stormar och naturliga och av människan skapade katastrofer, skydda visselblåsare och lätta på spänningarna i Iran och Myanmar, så väl som alla framtida platser i akuta situationer.

Vi arbetar fortfarande på de slutgiltiga detaljerna gällande dessa två nya meditationer. Vi kommer att publicera dem under kommande vecka.


Seger för Ljuset!

Kommentarer