Meddelande till Isis Astara & CobraTack så mycket för allas outtröttliga ansträngningar i alla meditationerna den senaste veckan.

Situationen är fortfarande kritisk och vi kommer att hålla alla informerade så snart vi kan sluta göra någon av 4 timmars intervall meditationerna.

Under tiden skulle vi vilja fråga er alla om det är några meddelande ni önskar framföra till Isis Astara och Cobra. Vi kommer att samla ihop dem och skicka dem vidare till Cobra.

Lämna gärna ditt meddelande i sektionen för kommentarer nedan. Du kan också skicka ditt meddelande till oss på

För meddelanden som inte är på engelska kommer vi att välja ut några få och översätta dem till engelska innan de skickas till Cobra.

Kommentarer