Petition och deklaration för direkt fysisk ingripande
Enligt Cobra, har vi skiftat till Gamma tidslinje sedan maj. Denna tidslinje är för absolut direkt fysiskt ingripande av Ljusets Krafter.


I det ovan nämnda inlägget finns det en länk till petitionen att kalla för befrielsen av planeten jorden, i samarbete med välvilliga krafter med ursprung utanför vår planets yta, såsom Pleiadier, Sirianer, Andromedaner samt från Agartha och Motståndsrörelsen.


Denna petition skapades i december 2013 och har blivit återaktiverad nu, så att den uppvaknade befolkningen kan uttryck sina önskningar för ett mer direkt ingripande från Ljusets Krafter.

Vi ber dig därför underteckna petitionen, om du så önskar, och göra länken till denna petition viral, för att få så många signaturer som möjligt så snart som möjligt.

Du kan också under din meditation, använda följande deklaration för fysiskt ingripande, för att förstärka vår intention och fria vilja i att be om fysiskt ingripande från Ljusets Styrkor för att rätta till situationen på Jorden.Här är texten för deklarationen:

”Jag kallar på Ljusets Krafter för att bringa rättvisa och helande till situationen på Jorden”

Jag kallar på Pleiadierna, Arcturianerna, Sirianerna, Änglariket, Agarthans.

Nog är nog. Vi i mänskligheten ber om
fysiskt ingripande.

Låt det bli så och så är det!”

Om du känner dig guidad, kan du också göra 0010110 dekret meditationen dagligen kl 2:20 PM UTC

Vi mottog denna kod genom Asiatiska kontakter som en nyckel till att påskynda Eventet. Det rekommenderas att använda den som ett meditationsverktyg för att fokusera vår intention mot att uppnå detta mål. Att kombinera den med Ljus Mandalas höjer också dess funktion kraftig. Det är en binär nyckel kod till justering med kraften i den Galaktiska Central Solen. Den uttrycker också en ”Noll Punkts Funktion” där 001 och 110 är speglade inverterade, resulterande i den centrala ”0” justeringen med Källans centrum.
Här är länken till Facebook eventet för denna meditation.


Och länken till guidad audio.Seger för Ljuset!

Kommentarer